15 – 17 березня, 2022
Взяти участь Замовити запрошення Facebook

Участник виставки

Програма розвитку ООН в Україні
UNDP in Ukraine

Адреса / Adress Кловський узвіз, 1, Київ, Україна, 01021
1, Klovskyi Uzviz, Kyiv, Ukraine, 01021
Тел. (44) 253-9363
Факс (44) 253-2607
E-mail

ПРООН є глобальною установою Організації Об’єднаних Націй у галузі розвитку, яка підтримує стратегічні ініціативи з розбудови спроможності, спрямовані на сталий людський розвиток та зростання, користь від якого отримають усі. Раціональне використання та загальний стан навколишнього природного середовища є суттєвими для гарантування сталого розвитку. Такі питання, як зміна клімату, втрата біорізноманіття та деградація озонового шару, мають глобальний характер, і країни не можуть їх вирішити самостійно. ПРООН допомагає Україні зміцнити її потенціал, а також вирішувати ці проблеми на загальнонаціональному, регіональному рівнях і на рівні громади, популяризуючи та поширюючи найкращі практики, надаючи консультації щодо інноваційних підходів у екологічній політиці та закладаючи партнерські стосунки шляхом упровадження пілотних проектів, що покращують якість життя бідних верств населення.
Наші цілі:
ПРООН підтримуватиме Україну в зміцненні її потенціалу у вирішенні цих викликів на глобальному, національному та місцевому рівні, поширенні найкращих природоохоронних практик, наданні інноваційних пропозицій щодо державної енергоощадної політики і об'єднання партнерів в реалізації пілотних проектів.

As the development arm of the United Nations, UNDP supports strategic capacity development initiatives to promote inclusive growth. Effective use of energy and the overall state of environment are essential for sustainable human development. Climate change, depletion of the ozone layer, loss of biodiversity, land degradation and access to clean and affordable energy are global challenges that cannot be successfully tackled without actions at the local level and taking into account their relationship with poverty and gender concerns.
Our Goals:
UNDP will continue its support to Ukraine in strengthening its capacity to address these challenges at global, national and community levels, identifying and sharing best energy-saving practices, providing innovative policy advice and linking partners through pilot projects that help people build sustainable livelihoods.

Види діяльності: