15 – 17 березня, 2022
Взяти участь Замовити запрошення Facebook

Учасник виставки

ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ, ТОВ
UNIVERSAL EXPORT, Ltd.

Адреса / Adress вул. Машинобудівників, 1, с. Чабани, Києво-Святошинський, Україна, 08162
1, Mashynobudivnykiv St., Chabany Village, Kyevo-Svyatos, Ukraine, 08162
Тел. (44) 390-7916
Факс (44) 285-0660
E-mail
Інтернет http://universalexport.com.ua

Представництво:
ТОВ "ШТОРМ АЛЬЯНС", вул. Чорноморського козацтва, 121, Одеса, 65003, тел. (48) 716-6062, infouniversalexport.com.ua
Компанія "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" — основний постачальник холодоагентів на український ринок. Наша компанія представляє інтереси найбільших китайських компаній-виробників холодоагентів і холодильної техніки (Shandong Dongue Chemical Co. Ltd, Ningbo Frigomax Co. Ltd). Компанія здійснює також оптові поставки на український ринок іонообмінних смол (катіонітів і аніонітів), засобів пожежогасіння й іншої хімічної продукції. Наш підрозділ займається сервісом і обслуговуванням холодильного обладнання. Широкі міжнародні зв’язки компанії дозволяють нам здійснювати постачання будь-якої хімічної продукції, в тому числі рідкісних специфічних продуктів під замовлення наших споживачів.
Високу якість продукції забезпечують найсучасніші виробничі потужності наших зарубіжних постачальників і професійний колектив наших співробітників. Якість продуктів, що поставляємо, підтверджена численними позитивними відгуками і багаторічним співробітництвом з нашими партнерами. Вся продукція сертифікована в Україні і має багаторічний досвід використання.
Ми здійснюємо доставку продукції в усі регіони України. ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" активно співпрацює з компаніями з суміжних з Україною держав, надаючи транзитні послуги з постачання нашої продукції в ці країни (в тому числі країни ЄС, Росію, Туреччину, Білорусь і Молдову).
Компанія "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" є надійним і зручним контрагентом для всіх своїх партнерів. Ми постійно розвиваємося і покращуємо свої бізнес-процеси, щоб співпраця з нами була приємною та вигідною для вас!

UNIVERSAL EXPORT Ltd. is the main supplier of refrigerants to the Ukrainian market. Our company represents the interests of the largest Chinese manufacturers of refrigerants and refrigeration (Shandong Dongue Chemical Co. Ltd, Ningbo Frigomax Co. Ltd). The company also carries out wholesale deliveries to the Ukrainian market of ion exchange resins (cation and anion exchange resins), fire extinguishing means (ABC powder and other products) and other chemical products. Our subdivision deals with service and maintenance of refrigeration equipment. Extensive international connections of our company allow us to provide a supply of any chemical products, including rare and specific products on request of our customers.
A high quality of the products is provided by the most modern production facilities of our foreign suppliers and a professional team of our employees. The quality of the presented products has been confirmed by numerous positive responses and a lasting cooperation with our partners. All products are certified in Ukraine and have been used here for years.
We deliver products to all regions of Ukraine. UNIVERSAL EXPORT Ltd. actively cooperates with companies from the states contiguous with Ukraine, providing transit services for the supply of our products to these countries (including the EU countries, Russia, Turkey, Belarus and Moldova).
UNIVERSAL EXPORT Ltd. is a reliable and flexible counterparty for all its partners. We are continually developing and improving our work, striving for perfection, to ensure that cooperation with us is always pleasant and profitable for you!

Види діяльності: