15 – 17 березня, 2022
Взяти участь Замовити запрошення Facebook

Учасник виставки

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, Державна неприбуткова організація
Donetsk Institute for Physics and Engineering after O.O.Galkin of the NAS of Ukraine, State Non-Profit Organization

Адреса / Adress пр-т Науки, 46, Київ, Україна, 03028
46, Nauky Ave., Kyiv, Ukraine, 03028
Тел. (44) 524-0480
E-mail
Інтернет www.fti.dn.ua

Наукові дослідження і експериментальні розробки у сферах природничих і технічних наук, фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства та нанотехнологій.

Scientific-research and experimental development in the fields of natural sciences and engineering, solid state physics, material science and nanotechnology.

Види діяльності: