16 - 18 березня, 2021
ЯК ДІСТАТИСЯ Замовити запрошення English Facebook

Новини

Ефективне охолодження корів влітку: досвід господарств України

Природна вентиляція, особливо у спекотну пору, не завжди здатна забезпечити комфортне перебування корів у приміщеннях. Якщо температура повітря перевищує 20 градусів, високопродуктивні тварини починають відчувати тепловий стрес. Додаткове активне охолодження можуть забезпечити механічні вентиляційні та охолоджувальні системи в корівниках. На сьогодні вони стали необхідністю. Їх успішно використовують на українських фермах, зокрема, в ПСП «Агрофірма “Горинь”» (Тернопільська обл.), ТОВ «Устя» (Вінницька обл.), ТОВ «Молоко Вітчизни» (Сумська обл.), ТОВ «Скіф» (Полтавська обл.) та інших.

Використання механічних вентиляційних систем у корівниках істотно збільшує повітрообмін i якість самого повітря. Також пришвидшення повітряного потоку забезпечує охолоджуючий ефект для тварин.

«У період спеки вентиляційно-охолоджувальні системи у корівниках — спасіння для тварин: штори, вентилятори, зрошення», — зазначає Федір Рошка, генеральний директор ТОВ «Молоко Вітчизни».

Якщо говорити про систему низького тиску або ще її називають «дрібна крапля», то вона працює за рахунок чергування прямого зрошення тiла корiв великою краплею води для повного намокання i інтенсивного вентилювання для пришвидшення випаровування води з поверхнi шкiри корiв, що дозволяє істотно знизити температуру тiла тварин.

На виробничому майданчику у селі Шпотівка у секціях для корів з 20-го по 80-тий день доїння працює система охолодження високого тиску «туман». Обидві системи охолодження повністю влаштовують господарство. При цьому добовий надій влітку залишається майже на рівні з прохолодною порою. У 2017 році надій становив в межах 29,6 л на корову в спекотний час та 30,9 л — у прохолодний.

Як зазначає «АГРОКЛІМАТ Україна» системи охолодження i вентиляцiї повiтря забезпечують:
• Зниження температури в корiвниках вiд 5 до 8 градусiв в залежностi вiд температури i вологостi зовнi;
• Вiдсутнiсть теплового стресу починаючи з квiтня i до жовтня мiсяця, зi збереженням надоїв i пiсля зниження пiкових температур, швидким виходом на максимальну продуктивнiсть;
• Регулювання та автоматичний контроль за температурою i рiвнем вологостi в примiщеннi цiлодобово;
• Рiвномiрний розподiл температури i вологостi по всьому примiщенню;Збереження добового ритму у тварин в жаркий перiод року;
• Стабiльнi показники якостi молока;
• Суттєве зменшення кiлькостi мух в примiщеннi;
• Покращення умов для роботи обслуговуючого персоналу.

За матеріалами сайту - http://milkua.info

17.07.2019