16 - 18 березня, 2021
ЯК ДІСТАТИСЯ Замовити запрошення English Facebook

Новини

Члени комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України підготували пропозиції

У липні 2019 року на спільному засіданні комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України та профільного комітету Мінприроди України розглядалось питання: «Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку». Досягнуті результати та висновки».

На думку учасників засідання, при реалізації окремих державних та приватних проектів, Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – ОВД) впроваджує прогресивну, оновлену та європейську модель оцінки впливу на навколишнє середовище відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – СЕО) спрямований на виконання вимог Директиви 2001/42/ЄС щодо оцінки впливу на навколишнє середовище пропонованих планів і програм, які готуються органами влади на національному, регіональному або місцевому рівні та слугують основою для надання у майбутньому дозволів на реалізацію певних проектів. СЕО сприяє прийняттю більш обґрунтованих рішень, які мають суспільну підтримку та спрямовані на екологізацію економіки, при цьому зберігаючи сприятливий клімат для бізнес-середовища.

Фахівці та експерти під час дискусії зазначили, що потребують врегулювання такі проблемні питання:
• обмеження умов у висновках ОВД;
• удосконалення процедури оприлюднення в ЗМІ заяви про наміри (вартість та обсяг);
• упорядкування процедури користування надрами, зокрема щодо продовження дії строків спецдозволів;
• приведення у відповідність до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» постанови КМУ № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» під час переоснащення, капітального ремонту, реконструкції чи розширення, які є підставою для проведення ОВД;
• уникнення дублювання ОВНС і ОВД при розробці родовищ, підрахунку запасів вуглеводнів та облаштуванні (бурінні) свердловин;
• координація процедур з ОВД та одержання інтегрованого дозволу для видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля у гармонізації статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Додатка 1 Директиви 2010/75/ЄС;
• створення бази моніторингових даних про межі об’єктів ПЗФ, водоохоронних зон тощо.

З урахуванням проведеного обговорення члени комітету підготували звернення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, де пропонують наступне:
• передбачити в Законі про ОВД обмеження для уповноважених державних органів і прописати чіткі, зрозумілі умови у Висновках з ОВД, а також обмеження при відмові у видачі Висновку або видачі негативного Висновку. У Законі про ОВД в поточній редакції не передбачено ніяких обмежень для уповноважених державних органів і не визначено умови у Висновках з ОВД. Це може призвести до корупційних та інших правопорушень та уповільнення реалізації інфраструктурних проектів в Україні;
• внести зміни до Закону про ОВД, які дозволять публікувати в ЗМІ скорочену інформацію щодо Повідомлення і Оголошення та посилання на сайт Єдиного державного реєстру з ОВД. Закон про ОВД в поточній редакції передбачає публікацію в друкованих ЗМІ Повідомлення і Оголошення про початок громадського обговорення у повному обсязі. Ці документи разом можуть містити до 20 сторінок друкованого тексту, а вартість публікації їх у ЗМІ сягає кількох десятків тисяч гривень;
• переглянути та привести у відповідність до європейських директив критерії, згідно з якими визначається необхідність проходження процедури ОВД для певних видів діяльності. Зокрема, запровадити критерій, відповідно до якого оцінці підлягає видобування нафти та природного газу в комерційних інтересах, якщо об’єм видобутої нафти на об’єкті перевищує 500 т/добу, а обсяг видобутого газу – 500 тис. м3/добу;
• привести у відповідність до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» постанову КМУ № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» шляхом визначення значення збільшення обсягів утворюваних та/або утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти під час переоснащення, капітального ремонту, реконструкції чи розширення, які є підставою для проведення ОВД;
• аналогічно до внесених змін до Закону України «Про містобудівну діяльність» при розробці родовищ, підрахунку запасів вуглеводнів та облаштуванні (бурінні) свердловин ліквідувати дублювання ОВНС і ОВД шляхом заміни процедури ОВНС на процедуру ОВД;
• забезпечити координацію процедур з ОВД та одержання інтегрованого дозволу для видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля у гармонізації статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Додатка 1 Директиви 2010/75/ЄС.

За матеріалами сайту Торгово-Промислової Палати України - https://ucci.org.ua

23.09.2019