16 - 18 березня, 2021
ЯК ДІСТАТИСЯ Замовити запрошення English Facebook

Новини

Паспортизація вентиляційних систем

Паспортизація систем вентиляції є завершальним етапом комплексу робіт з пусконаладки систем вентиляції, кондиціонування повітря, протидимового захисту.

Паспорт системи вентиляції - важливий технічний документ, що надає юридичне право на введення конкретної одиниці вентиляційного устаткування в експлуатацію, і що підтверджує виконання повного циклу робіт (проектування, монтаж, наладка) у відповідності діючої нормативно-технічної документації.

Метою паспортизації є: виконання вимог архітектурно-будівельної інспекції і управління Держсанепідслужби, на підставі яких надається дозвіл (висновок) на наступний цикл експлуатації системи вентиляції і кондиціонування повітря. Також паспорт потрібний для нормальної організації роботи і ефективної експлуатації вентиляційної системи в цілому.

Цей документ включає наступну інформацію:
• найменування сертифікованої організації, що виконує цей вид робіт;
• найменування і адреса об`єкту;
• найменування і призначення системи, її місцезнаходження;
• основні технічні характеристики устаткування;
• таблиця проектних і фактичних витрат повітря, з вказівкою відсотка відхилень;
• аксонометрична схема системи, з вказівкою точок вимірів;
• висновок і підписи представників проектної і пуско-налагоджувальної організації.

Паспорт системи вентиляції потрібний Замовникові для реєстрації придбаного устаткування, його закономірного використання з метою досягнення необхідних санітарно-гігієнічних параметрів повітря та мікроклімату в приміщенні.

Згодом цей документ у встановлений законодавством період надається контрольно-наглядовим органам Держсанепідслужби. Для Замовника його наявність є позитивним аргументом у вирішенні спірних питань з відповідними інстанціями.

Також паспортизація вентиляції проводиться «НВП «ЕКОЗАХИСТ», як самостійний вид робіт, що складається з комплексу аеродинамічних випробувань, за результатами яких складається паспорт вентиляційної системи.

Форма паспорта вентиляційної системи і його зміст регламентуються СНіП 3.05.01-85 "Внутрішні санітарно-технічні системи". Роботи по паспортизації систем вентиляції – обов`язковий етап вводу в експлуатацію вентиляції, що проводиться після процесу пусконаладки.

На сьогодні на переважну більшість експлуатованих вентиляційних систем відсутні паспорти, і з`ясовується цей факт у момент перевірки Держсанепідслужби, виявляючись неприємним фактом для керівників підприємства.

Паспорт системи вентиляції - це підсумковий документ, фіксуючий натуральні показники і їх відхилення від нормативних, показуючий наскільки ефективно працює вентиляційна установка. Важливо відмітити, що цей документ необхідно мати на кожну вентиляційну систему.

Для видачі паспорта вимагається кваліфіковано перевірити вентиляційну систему на відповідність усім заданим параметрам, і по їх результатах оформити висновок експертів «НВП «ЕКОЗАХИСТ» про придатність системи вентиляції до експлуатації, скласти рекомендації по підвищенню її ефективності.

Неефективна вентиляція - це неефективні капітальні вкладення (відразу) і завищені експлуатаційні витрати (завжди), а також можливі трудноусувані проблеми в майбутньому. Тому дуже важливо до підписання актів виконаних робіт отримати достовірні відомості про працездатність устаткування і інженерної мережі, завершивши роботи - перевіркою ефективності і паспортизацією вентиляційних установок.

Якщо Ви стали помічати, що обмін повітрям в приміщенні став менш ефективний, перше що треба зробити - звернути увагу на роботу встановленої вентиляції або системи кондиціонування повітря.

Огляд вентиляційних систем, як правило, полягає у візуальному огляді зовнішніх елементів встановленої системи. Проте, причину зниження продуктивності роботи повітроочисної системи не завжди можливо визначити тільки за допомогою візуального огляду її елементів. В цьому випадку вимагається допомога професіоналів «НВП «ЕКОЗАХИСТ», які мають у своєму арсеналі необхідні інструменти і устаткування.

Паспортизація потрібна Замовникові для роботи з інспекціями, якими перевіряються наявність і актуальність позначеного документу, проведення аеродинамічних випробувань припливних і витяжних вентиляторів в мережі. Усі акти або протоколи випробувань прикладаються до паспорта. Слід помітити - грамотно складений «НВП «ЕКОЗАХИСТ» паспорт - є основним документом вентиляційної системи в цілому. У ньому фіксуються усі зміни на протязі усього терміну експлуатації устаткування. Також у вказаному документі відбивається стан усієї вентиляційної мережі. Усе це дозволяє створити ефективну систему експлуатації усього устаткування, що і є основним завданням Замовника.

Також паспортизація систем вентиляції - це перевірка робочого стану вентиляційних систем перед їх здачею в експлуатацію, що вимагає проведення усіх необхідних аеродинамічних випробувань, за результатами яких фахівцями «НВП «ЭКОЗАХИСТ» після пускової наладки заповнюється технічний паспорт об`єкту перевірки. Паспортизація вентсистем також включає експертну оцінку стану повітряного середовища в робочій зоні (вимір температури, вологості, міри рухливості повітряних мас і аналіз їх складу).

Паспортизація є обов`язковою для усіх видів вентиляційних систем.

Для кожної такої системи видача технічного паспорта здійснюється відразу після завершення усіх робіт по монтажу. Паспорт вентиляційної системи є її головним документом. Експлуатація без технічного паспорта є незаконною і може стати джерелом проблем з різними інспекціями.

Паспортизація систем вентиляції може бути виконана організацією, що здійснює її монтаж, випробувальною лабораторією або спеціалізованою компанією, що робить подібні послуги на професійному рівні з дотриманням усіх вимог до методів, інструментів і термінів, позначених у відповідних нормативних документах. Саме тому вибір останнього варіанту є найбільш прийнятним.

Тільки професійні експерти спеціалізованої компанії «НВП «ЕКОЗАХИСТ» зможуть правильно скласти кошторис для паспортизації, скоротивши ваші витрати до мінімуму.

Повний склад комплексу усіх робіт, що проводяться в цілях паспортизації, і їх технологія визначаються нормами ГОСТ 12.3.018-79.

Аеродинамічні випробування систем вентиляції фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» організовують в два етапи:

На першому етапі нашими експертами проводяться візуальних огляд на предмет відповідності устаткування прийнятому проекту, визначається його стан, і здійснюються натуральні випробування, на підставі яких виявляються зауваження, складається дефектна відомість і видаються рекомендації по усуненню виявлених неполадок.

Після ремонту вентиляційних систем, «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводить їх повторне тестування, і, у разі позитивних результатів, складає паспорти на випробувані вентиляційні системи, з внесенням результатів вказаних робіт.

Якщо ви зіткнулися з необхідністю проведення паспортизації уперше або хочете провести її під строгим контролем досвідчених експертів і заощадити, таким чином, час на повторне тестування ваших вентиляційних установок, то рекомендуємо вам звернутися в нашу компанію.

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає подібні послуги великим підприємствам, і тому ми маємо великий досвід роботи з вентиляційними системами будь-якої складності, й можемо гарантувати усім нашим клієнтам незмінно високу якість усіх виконуваних робіт. Крім того, «НВП «ЕКОЗАХИСТ» з готовністю враховує усі зауваження і побажання Замовників при складанні попереднього кошторису, включаючи в нього тільки ті роботи, проведення яких є обов`язковим по вимогам нормативних документів і необхідним для забезпечення ефективної і безпечної експлуатації ваших систем вентиляції.

Кожен фахівець «НВП «ЕКОЗАХИСТ» має досвід і профільну вищу технічну освіту, підтверджену наявністю диплома про закінчення відповідного учбового закладу і відповідного сертифікату.

Для здійснення цих видів робіт вимагається:
• Атестат акредитации лабораторії;
• Сертифікат фахівця у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя;
• Сертифікований набір приладів;
• Відмітки про щорічне проходження державної перевірки вимірюваного устаткування у відповідних органах стандартизації.

У нас ви знайдете найякісніший сервіс за прийнятними цінами.

Звертайтеся до нас і ми допоможемо вам вирішити проблеми неефективної роботи вентиляції, визначити кратність повітрообміну приміщень, скласти паспорти на вентиляційні установки, відновити втрачену технічну документацію.

Паспортизація великої кількості вентиляційних систем, виконана фахівцями нашої компанії на множині різних по функціональному призначенню об`єктах, показує негативний тренд: в переважній кількості випадків вентиляційні установки не забезпечують проектні параметри. Причому, що характерно, чим складніше і відповідно дорожче вентиляційна установка, тим більше розбіжності фактичних і проектних показників.

Основних причин для виникнення цієї ситуації, виявлених нашими фахівцями в ході детального вивчення робочої документації, обстеження і випробування систем вентиляції, декілька:
• незадовільна якість виготовлення воздуховодів, каналів та ін. пристроїв;
• незадовільна якість виконання будівельно-монтажних робіт;
• невідповідність встановленого устаткування, прийнятому в проекті;
• пуско-налагоджувальні роботи проводяться некваліфікованими виконавцями, або не проводяться зовсім;
• помилки проектування;
• вентиляційні системи не відповідають технічним умовам і мірі експлуатаційної готовності;
• незадовільна експлуатація змонтованих і відлагоджених вентиляційних систем.

Наслідки такої ситуації: безглузді витрати при первинному монтажу вентиляційних систем; регулярні платежі на експлуатацію устаткування, що не виконує свою функцію.

Проведення робіт по технічному обстеженню і паспортизації працюючих вентиляційних систем дозволить понизити експлуатаційні витрати і збільшити ефективність їх роботи.

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» займається рішенням подібних проблем і готове в найкоротші терміни скласти паспорти на вентиляційні системи Вашого об`єкту.

За матеріалами сайту НВП «ЕКОЗАХИСТ» - http://ecozahist.com.ua

22.10.2019