Індекс за видами діяльності   Індекс за виробниками
  Алфавітний перелік
Сховища для фруктів, овочів, ягід 2021
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Державна установа

Адреса пр-т Палладіна, 34, Київ, 03680, Україна
Тел.(44) 501-1520
Факс(44) 424-1270
E-mailoffice.igmr@gmail.com
Інтернетhttp://igmof.org.ua

Основними напрямами наукових досліджень інституту є:
геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія довкілля;
регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів, наномінералогія;
петрологія ендогенних процесів;
геологія, металогенія та прогнозування родовищ корисних копалин України.
При інституті створений та функціонує Центр колективного користування приладами "Мас-спектрометричний центр твердофазного, газового ізотопного та мікроелементного аналізу".