Індекс за видами діяльності   Індекс за виробниками
  Алфавітний перелік
Сховища для фруктів, овочів, ягід 2021
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Державна установа

Адреса вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022, Україна
Тел./факс(44) 257-5150
E-mailplant@ifrg.kiev.ua
Інтернетwww.ifrg.kiev.ua

ІФРГ НАНУ виконує широкий спектр фундаментальних і прикладних досліджень:
зясування фізіолого-біохімічних, молекулярно-генетичних закономірностей стійкості та адаптації рослинних систем;
дослідження фотосинтезу, мінерального живлення, біологічної азотфіксації, можливостей біоактивних речовин;
вивчення генетичних процесів для селекції рослин;
збереження, раціональне використання рослинних генофондів;
створення нових біо- і нанотехнологій;
отримання, вивчення генетично модифікованих організмів.